Miejskie Historie | City Stories
Polski | English

Miejskie Historie
Całość zlecenia składa się z trzech gier edukacyjnych, do których miałem wykonać część grafik i kilka animacji.
Niestety projekt został anulowany.
większa prezentacja

—————–
City Stories
The entire order consists of three educational games for which I had to make some graphics and a few animations.
Unfortunately, the project was canceled.
bigger presentation

Miejskie Historie 1 | City Stories 1Miejskie Historie 3 | City Stories 3