City Media Solutions
Polski | English

Ilustracje dla pikantnych reklam agencji reklamowej City Media Solutions.
Reklamy dla sieci sprzedaży używanych samochodów TanieAutka.pl
Projekt strony dla agencji reklamy City Media Solutions wraz z ilustracjami do banerów.
większa prezentacja
www

—————–
Illustrations for spicy advertisements of the advertising agency City Media Solutions.
Advertisements for the TanieAutka.pl used car sales network.
Website design for the advertising agency City Media Solutions with illustrations for banners.
bigger presentation
www