Polski | English

Strona wizualna dla gry „The Great Cheese Quest” dla studia „Error 300” – projekt niestety anulowany.
Gra polega na kierowaniu grupą wyspecjalizowanych myszy ninja ? skaczących po ławkach kominiarskich zamocowanych na dachach różnych budynków w celu dostania się do sera. ?
Moim zadaniem było przygotować projekt postaci myszy, animację ich skoków, plansze dachów (z różnymi wersjami ławek kominiarskich), tłem które miało przemieszczając się na zasadzie paralaksy (czyli tło porusza się z inną prędkością niż niż obraz nad nim) oraz interfejsu gry.
większa prezentacja

—————–
Visual for game „The Great Cheese Quest” for „Error 300” studio – unfortunately canceled.
The game is about controlling a group of specialized ninja mice ? jumping on the chimney benches attached to the roofs of various buildings in order to get to the cheese. ?
My task was to prepare the design of the mouse characters, animation of their jumps, roof boards (with different versions of chimney benches), the background that was moving by parallax (i.e. the background moves at a different speed than the image above it) and the game interface.
bigger presentation