Polski | English

In Pierogi We Trust, czyli kęs folkowego humoru na Twojej koszulce lub kubku!
Nowa wersja 1.1 powstała po wysłuchaniu Waszych uwag odnośnie poprzedniego wariantu. 🙂
cupsell
printlander

—————–
In Pierogi We Trust, or a bite of folk humor on your shirt or mug!
The new version 1.1 was created after hearing your comments about the previous variant. 🙂
cupsell
printlander