sealmax-zajawka-duza
Polski
—————–
English

SEALmax – projekt nadruku na puszki z pianą poliuretanową dla firmy Gazprime.
Rozwinięcie projektu FC Turbo – pierwszego z rodziny produktów.
Wersja większa
Zobacz pierwszy projekt
—————–
SEALmax – design printed on cans of polyurethane foam for the company Gazprime.
The development project of FC Turbo – the first of family of products.
Bigger version
See the first project

gazprime-seal-max-mini